Contacto y horario +34 943544013
Horario Lunes - Viernes:
08:30AM - 13:30PM
15:00PM - 17:00PM
Dirección Apatta-Baratzondo Ind., Pabellón 5, 6, 20400, Guipúzcoa

Kalitatea

KALITATE-POLITIKA

LASER ORIAren politika da gure bezeroen itxaropenak eta beharrak asetzea, gure produktuen eta zerbitzuen kalitatea bermatuz, legezko eta arauzko baldintzak betetzen direla bermatuz, bai eta erakunde osoaren ETENGABEKO HOBEKUNTZA ere.Kalitatea aukeratzen dugu enpresa-kudeaketa egokiaren elementu erabakigarri gisa, enpresaren errentagarritasuna bermatuko duen lehiakortasun-maila lortzera eramango duena.

Aitortzen dugu gure baliabiderik garrantzitsuena pertsonak eta kalitatezko zerbitzua lortzeko egiten dituzten lanen garrantzia direla.

Beraz, Kalitate Proiektu honetan LASER ORIAko pertsona guztiak eta hornitzaileak, bezeroak eta interesa duten beste alderdi batzuk kontuan hartuta integratu, inplikatu eta taldean lan egin nahi dugu.

  • Langileen prestakuntza eta kualifikazioa kalitatearen arloko oinarrizko tresna operatibo gisa definitzen dugu.
  • Betetzen ditugun zerbitzuetarako egokiak diren baliabide materialak eta dokumentazio teknikoa ditugu, eskatutako teknologiekin eta kalitate-mailekin bateragarriak direnak.
  • Horregatik guztiagatik, kalitate-sistema bat dokumentatu eta ezarri dugu, etengabeko hobekuntzara bideratutako UNE-EN-ISO 9001 arauaren eskakizunekin bat etorriz, eta LASER ORIA osatzen dugun pertsona guzti-guztiek ezagutzen, ulertzen eta aplikatzen dute.
  • Kalitate Politikarekin batera urtero berrikusiko diren helburuak ezarriko dira. Helburu horiek lortzea guztion erantzukizuna da, eta beharrezkoa da LASER ORIAko langile guztien parte-hartzea eta lankidetza. Horretarako, Enpresa Zuzendaritzak ezarritako kalitate-politika zabaltzen du.

Ibarra, 2019ko otsailaren 28a

Zuzendaritza